Slovakia flag


Name Kennel name Country
Adela Tomikova Les Staffies Oniriques Slovakia
Michaela Bariakova Ares Star Bull Slovakia
Milan Gula Slovakia